Trivselregler

Trivselregler

– att skapa trivsel för dig och dina grannar

För att alla ska trivas tillsammans är det viktigt att man inte störs av omkringboende.

Alla hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser idag strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser, kan bli uppsagd från lägenheten. Hänvisning till § 25.


Det finns alltså regler som man bör tänka på:

  • - Visa hänsyn till dina grannar tex. när du spelar piano, lyssnar på musik eller ser på TV.
  • - Se till att dina grannar inte störs av oväsen i trappuppgången på grund av dina besök.
  • - Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.
  • - Alla har vi någon gång något att fira och det är klart man ska kunna ha en fest. Ett bra sätt är att informera grannarna i förväg, vilket inte betyder att man kan störa helt obegränsat.

Om du skulle bli störd

Tala själv vänligt med dina grannar om störningar uppstår. Det gäller både när du stört någon eller om du har blivit störd. Hjälper inte det och problemet upprepas kontakta oss.

Vid allvarliga och obehagliga störningar kontakta 112 och begär polis.


Övriga trivselregler:

  • - Mata inte fåglar från balkongen och fönsterbleck. Fåglar tappar mat som lockar till sig råttor och insekter.
  • - Skaka inte mattor eller dyl. från balkongen eller fönster. Damm och smuts kan blåsa in till dina grannar eller förbipasserade. Finns det piskställning, använd den istället.
  • - För att inte trängsel ska uppstå framför portuppgång eller i trapphuset ska cyklar, barnvagnar, pulkor och skidor placeras på avsedd plats.
  • - Av hygeienska skäl ska katter och hundar hållas kopplade och borta från sandlådor. Ta alltid upp efter hunden.