Andrahandsuthyrning

Hyra ut en lägenhet i andra hand.


Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste vi som hyresvärd godkänna detta. Vi vill att du skriftligt meddelar oss varför och till vem du vill hyra ut. Om vi bedömer skälen som tveksamma måste du begära prövning i Hyresnämnden.

Vi godkänner inte uthyrning i andra hand på längre tid än ett år. Kom också ihåg att det är du som hela tiden ansvarar för lägenheten och hyrans betalning.

© Designad av MPIRE