Betalningsinformation

Information om betalningsregler

Hyran är en förskottsbetalning och ska betalas senast sista vardagen i månaden. Du ska betala med de hyresavier som vi skickar till dig. Skulle du av någon anledning sakna avien går det bra att betala till oss via Bg nr. eller Pg även om du inte fått någon avi har du en skyldighet att betala hyran.

Betalar du för sent debiteras du med påminnelseavgift, ränta och ev. inkasso. Utebliven betalning eller flera sena förseningar kan innebära att du förlorar din hyresrätt.

Viktigt att tänka på:

Om du inser att du få r problem med att betala hyran - kontakta oss genast, vi kanske kan reda ut situationen tillsammans.