Uthyrningspolicy

Vår uthyrningspolicy är följande:


 • 1. Alla kan söka bostad hos Förvaltnings AB Skräddaren som är över 18 år
 • 2. Vi har ingen bostadskö utan jobbar med intresseregister.
 • Kundens intresseanmälan måste uppdateras en gång per halvår för att inte falla ur systemet. En uppdatering sker genom att kunden kontaktar oss. Om en uppdatering inte sker avregistreras kunden automatiskt på dagen sex (6) månader efter det att du var senast i kontakt med oss.

 • 3. Våra lägenheter annonseras ut på hemsidan
 • I hemsidan kan kunder söka den lägenhet man är intresserad av. Kunder som skickar in intresse för ledig lägenhet tilldelas dessa efter kötid och om de uppfyller punkterna i övrigt i denna policy.

 • 4. Grundtanken i vår uthyrning är: Rätt kund till rätt bostad och område.
 • Det innebär att vi med hänsyn till våra kunders och företagets bästa, fäster stor vikt vid valet av ny kund

 • 5. Förvaltnings AB Skräddaren eftersträvar lugna och trygga bostadsområden.
 • Det skapar vi genom att ha en bra balans mellan olika människor i våra bostadsområden och hus. Vi strävar efter att våra kunder skall trivas och bo kvar hos oss.

 • 6. Vi samarbetar med Vårgårda kommun
 • Vid tillhandahåller vid behov särskilda boendeformer för den som behöver extra stöd och tillsyn och som inte kan söka eller erhålla egen bostad.

 • 7. Det är obligatoriskt att ha hemförsäkring när kunder flyttar in hos oss.
 • Som kund får du givetvis själv bestämma vilket försäkringsbolag du vill ha din hemförsäkring hos.


Kundbedömning
 • 1. Inkomst
 • Den/de sökande ska visa att de har tillräckliga inkomster för att ha medel kvar att leva på efter att hyran är betald. Kronofogdemyndighetens fastställda förbehållsbelopp tillämpas. Till inkomster räknas även försörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg.

 • 2. Kreditkontroll
 • Före uthyrning sker en kreditkontroll där vi gör en bedömning av kundens betalningsförmåga.

 • 3. En kontroll
 • Vi säkerställer även att kunden inte har betalningsanmärkningar, skuld till Kronofogdemyndigheten eller annan hyresvärd och/eller på annat sätt misskött tidigare boende.

 • 4. Antalet boende
 • Antalet personer som skall bo i bostaden skall vara rimligt i förhållande till bostadens storlek.

 • 5. Tidigare skötsel
 • Bor kunden hos annan hyresvärd kontrolleras även att kundens hyresinbetalningar fungerat på ett tillfredsställande sätt.


Omflyttning inom Förvaltnings AB Skräddaren

Generellt gäller att du bör bo i minst ett år innan ny bostad erbjuds. Undantag från denna regel kan göras om särskilda skäl finns. Sådana skäl kan vara familjebildning, familjesplittring, eller förändrade ekonomiska villkor.